Vlada Crne Gore na sjednici od 12 maja 2016 donjela je Uredbu o Viznom Rezimu. Drzavljani Ruske Federacije mogu od dana stupanj na snagu ove uredbe do 31 oktobra 2016 godine ulaziti, prelaziti preko teritorije i boraviti u Crnoj Gori do 90 dana, sa vazecom putnom ispravom, bez vize.
Ova uredba je stupila na snagu danom objavljivanja u “Sluzbenom listu Crne Gore” od 03.6.2016. god.
Copyright © sluzbenilist.me