Vlada Crne Gore na cjednici od 10. septembra 2015 godine, donijela je uredbu o utvrdivanju vrste I vrijednosti nepokretnosti koju stranac posjeduje u Crnoj Gori.
Ovom uredbom utvrduje se vrsta I vrijednost nepokretnosti koju stranac poseduje u Crnoj Gori, kao uslova za dobijanje dozvole za privremeni boravak u Crnoj Gori.
Nepokretnostima, u smislu ove uredbe, smatraju se porodicne kuce, vikend kuce, vile, stanovi, ugostiteljski objekti, stambemo poslovni objekti I poslovni prostori.
Stranac koji u Crnoj Gori poseduje nepokretnost iz clana 2 ove uredbe, bez obzira na vrijednost, moze dobiti dozvolu za privremeni boravak u Crnoj Gori.
Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u «Sluzbenom listu Crne Gori».
Copyright © sluzbenilist.me